az      en      ру 
 

 

KOMPOZİT DRENAJ BORULARI

Azərbaycanın bir neçə bölgələrində ŞMP drenaj borularından yeraltı şirin su mənbələrindən süzülüb gələn qrunt sularının toplanması məqsədi ilə istifadə edilmişdir.

 
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.