KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏLƏRİN MONTAJINDA İSTİFADƏ OLUNAN BİRLƏŞDİRİCİLƏR

PAYLANAN  VƏ TOPLANAN  YÜKLƏNMƏDƏN  ƏYİLMƏ (mm)

 

 
 
 az      en      ру 
 

 

PAYLANAN YÜKLƏNMƏDƏN ƏYİLMƏ (mm)

TOPLANAN YÜKLƏNMƏDƏN ƏYİLMƏ (mm)

 

 

 
     
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.