MƏhsullar
       
 
 
 

 
 
 az      en      ру 
 

MƏHSULLAR.

Azkompozit MMC tərəfindən istehsal olunan şüşə lifi ilə möhkəmləndirilmiş poliefir (ŞMP) borular və boru birləşmələri.....

Azkompozit müxtəlif dirsəklər, üçlüklər, reduktorlar və digər fitinqlərin istehsalını da həyata keçirir....

Kompozit çənlər öz materialı və dizaynına görə bir çox təyinat üzrə su və digər mayelərin saxlanıması üçün ən doğru seçimdir....

Azərbaycanın bir neçə bölgələrində ŞMP drenaj borularından yeraltı şirin su mənbələrindən süzülüb gələn.....

Suvarma məqsədi ilə istifadə olunan dəmir-beton novlar bir sıra mənfi cəhətləri ilə artıq öz aktuallığını itirməkdədir....

Kompozit materiallar alüminium, polad və paslanmayan poladdan olan konstruksiyaları əvəz edə və ya.....

AzkompozitФ MMC-də qəlibəsalma üsulu ilə hazırlanan kompozit tor döşəmələrin istehsalı zamanı şüşə lifli.....

Aşındırıcı kimyəvi təsirə davam gətirmək məqsədi ilə УAzkompozitФ MMC tərəfindən istehsal olunan kompozit....

Azkomozit MMC-nin istehsalı olan quyu qapaqları adi çuqun və ya möhkəmləndirilmiş beton-dan olan quyu qapaqların alternativ əvəzidir.....

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.