MƏhsullar
       
 
Azkompozit Kataloq.pdf
 
 

 
 
 az      en      ру 
 

 

MƏHSULLAR.

Azkompozit MMC tərəfindən istehsal olunan şüşə lifi ilə möhkəmləndirilmiş poliefir (ŞMP) borular və boru birləşmələri.....

Azkompozit müxtəlif dirsəklər, üçlüklər, reduktorlar və digər fitinqlərin istehsalını da həyata keçirir....

Kompozit çənlər öz materialı və dizaynına görə bir çox təyinat üzrə su və digər mayelərin saxlanıması üçün ən doğru seçimdir....

Azərbaycanın bir neçə bölgələrində ŞMP drenaj borularından yeraltı şirin su mənbələrindən süzülüb gələn.....

Suvarma məqsədi ilə istifadə olunan dəmir-beton novlar bir sıra mənfi cəhətləri ilə artıq öz aktuallığını itirməkdədir....

Kompozit materiallar alüminium, polad və paslanmayan poladdan olan konstruksiyaları əvəz edə və ya.....

Azkompozit” MMC-də qəlibəsalma üsulu ilə hazırlanan kompozit tor döşəmələrin istehsalı zamanı şüşə lifli.....

Aşındırıcı kimyəvi təsirə davam gətirmək məqsədi ilə “Azkompozit” MMC tərəfindən istehsal olunan kompozit....

Azkomozit MMC-nin istehsalı olan quyu qapaqları adi çuqun və ya möhkəmləndirilmiş beton-dan olan quyu qapaqların alternativ əvəzidir.....

Şüşə lifli kompozit materialından hazırlanan piyada körpülərinin populyarlığı ildən ilə artmaqdadır. Yüngül çəkiyə malik olması, quraşdırılmanın asanlığı.....

Azkompozit MMC şüşə lifli kompozit materialından istənilən formada və ölçüdə yüksək keyfiyyətli su təsərrüfatı çənlərinin layihələndirilməsini və.......

 

Dünya üzrə quruda yerləşən neft yataqlarında geniş istifadə olunan kipkəc qurğuları, hətta normal istismar şəraitində belə sızmaya məruz qalır.  Neftin və digər neft-kimya məhsullarının......

 

Su xəttinin uzunluğundan və keçdiyi ərazinin xüsusiyyətindən asılı olaraq boru kəmərində su axınının tənzimlənməsi, kəmərin sudan boşaldılması......

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 
  © Copyright 2006 - 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.