az      en      ру 
 

  

KOMPOZİT DAM ÖRTÜKLƏRİ VƏ DÜZ LÖVHƏLƏR

Aşındırıcı kimyəvi təsirə davam gətirmək məqsədi ilə Azkompozit MMC tərəfindən istehsal olunan kompozit inşaat lövhələri yüksək keyfiyyətli qətranlardan hazırlanır. Ultrabənövşəyi şüalardan uzunmüddətli və yüksək qorunma UB stabilləşdiricili qətranlarla təmin edilir. Rəngli və şəffaf dam örtükləri müxtəlif formalarda təklif olunur.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

  • SƏNAYE DAM ÖRTÜKLƏRİ VƏ DİVAR ÜZLƏNMƏSİ
  • İCTİMAİ İNFRASTRUKTUR TİKİLİLƏRİ
  • ÜMUMİ İSTİFADƏ
  • YAŞAYIŞ BİNALARI

 

KOMPOZİT DAM ÖRTÜKLƏRİNİN FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Kompozit dam örtüklərinin ışıq/istilikkeçirmə qabiliyyəti

 


 
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.