QUYU QAPAQLARI

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 

 
 
 

 
 
 az      en      ру 
 

  

KOMPOZIT QUYU QAPAQLARI

 

2012-ci ildə "Azkompozit" 800 tonluq presi olan SMC istehsal xəttini qurmuşdur və kompozit quyu qapaqlarının istehsalına başlamışdır.

Bu məmulatlar adi çuqun və ya möhkəmləndirilmiş betondan olan quyu qapaqların məntiqi əvəzidir.


Kompozit quyu qapaqların† üstünlükləri:

  • Möhkəm və davamlıdır
  • Uzunömürlüdür
  • Korroziyaya qarşı davamlıdır
  • Hermetik izolyasiyanı təmin edir

Quyu qapaqlarının kompozit materialdan olması onların oğurlanmasının qarşısını alır, belə ki, metal qapaqlardan fərqli olaraq, kompozit materialının yenidən emalı mümkün deyil;quyu qapaqları kilidlə təchiz oluna bilər.

УAzkompozitФ tərəfindən istehsal olunan quyu qapaqları EN124 standartının tələblərinə cavab verir.

Sınaqlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu cür qapaqlar, istismarı üçün nəzərdə tutulan yükləmə şəraitində 2 000.000-dan artıq aşındırıcı zərbəya tab gətirir, bu isə onların istismar müddətinin 30 ildən artıq olması deməkdir.

Kompozit quyu qapaqları və onların çərçivələri zəhərli buxarların ətraf mühitə sızmasının qarşısını alan hermetik izolyasiyaya malikdir.


Quyu qapaqlarının ultrabənövşəyi şüalara və korroziyaya davamlılığı özünü doğrultmuş qətran sistemləri ilə təmin olunur.


Kompozit quyu qapaqlarının tətbiq sahələri:

  • †Kommunal kanalizasiya və tullantı suları
  • Telekommunikasiya qovşaqları
  • Yeraltı elektrik xəttlərinin qovşaqları
  • Yerlatı elektrik xəttləri (işıqforlar, küçə işıqlandırılması)
  • Neft-kimya qurğuları

Zavodda, həmçinin yağış sularının drenajı üçün çərçivəli qapaqlar da istehsal olunur.

 

Tərəfimizdən istehsal olunan kompozit quyu qapaqları EN124 standartına görə aşağıda göstərilən yük kateqoriyaları üzrə istehsal olunur:

 

 

 

 

 


 
 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.