BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 

 

 
 
 az      en      ру 
 

 

KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏ VƏ HAZIR PLATFORMALAR

 

††††††††2009 -cu ildən etibarən "Azkompozit" kompozit tor döşəmələrin istehsalını qurmuş və mənimsəmişdir.

УAzkompozitФ zavodunda qəlibəsalma üsulu ilə hazırlanan kompozit tor döşəmənin istehsalı zamanı möhkəmləndirici† şüşə liflərin çarpaz şəkildə bir birinin üzərinə yerləşdirilməsi ona xüsusi möhkəmlik və stabillik verir.

Bu məhsulun, digər materiallar üçün korroziya riski yüksək olan hər-hansı bir mühitdə (xüsusilə dənizdə) istifadəsi tövsiyə olunur. Kompozit tor döşəmələr pultruzion profillərdən inşa edilən platformalarda geniş şəkildə tətbiq olunur.


Kompozit tor döşəmələrin oda və günəş şüalarına qarşı davamlılığı müvafiq stabilləşdirici qatqılar vasitəsi ilə tənzimlənir. Bu məhsul sifarişçinin tələbinə görə istənilən rəngdə istehsal oluna bilər.

     

KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 

 • Korroziyaya qarşı yüksək müqavimət
 • Yüksək kimyəvi müqavimət
 • Yükgötürmə qabiliyyəti
 • Nisbətən yüngül çəki
 • Asan quraşdırma
 • Üzərində gəzmək rahatdır
 • Yüksək mexaniki müqavimət və zərbə qəbul etmə qabiliyyəti
 • Səsi udur
 • Elektrik keçirmir
 • Sürüşkən səthi yoxdur
 • Qığılcım yaratmır
 • Davamlılıq
 • Aşağı istilik ötürücülüyü
 • Temperatur dəyişikliyinə qarşı yüksək stabillik
 • Ultrabənövşəyi şüalara qarşı davamlılıq
 • Gigiyeniklik və bakteriyalara qarşı davamlılıq
 • Qida sənayesində istifadə üçün yararlıdır
 • Nəqliyyat və saxlama xərclərinin aşağı olması

 

 • Platformalar və piyada yolları
 • Nəzarət qullələri
 • Pilləkan pillələri
 • Maili müstəvilər
 • Drenaj və kanalizasiya quyuları üçün qapaqlar
 • Sənaye döşəmələri
 • Təhlükəli ərazilərin hasarlanması
 • Mətbəxlər

 

 

 

 
 
 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.