KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏLƏRİN MONTAJINDA İSTİFADƏ OLUNAN BİRLƏŞDİRİCİLƏR

PAYLANAN VƏ TOPLANAN YÜKLƏNMƏDƏN ƏYİLMƏ (mm)

 

 
 
 az      en      ру 
 

 

KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏ VƏ HAZIR PLATFORMALAR

Azkompozit MMC-də qəlibəsalma üsulu ilə hazırlanan kompozit tor döşəmələrin istehsalı zamanı şüşə lifli möhkəmləndiricinin çarpaz şəkildə bir birinin üzərinə yerləşdirilməsi və materialın yüksək qətran tutumu ona xüsusi möhkəmlik verir. Bu səbəbdən kompozit tor döşəmələr dənizdə, sənaye müəssisələrində və bir çox aşındırıcı mühitlərdə istismar üçün ən etibarlı və əvəzedilməz seçimdir. Kompozit tor döşəmələr əsasən pultruzion profillərdən istifadə etməklə hazırlanan platformalarda tətbiq olunur.
Kompozit tor döşəmələrin oda və günəş şüalarına qarşı davamlılığı müvafiq stabilləşdirici qatqılar vasitəsi ilə tənzimlənir. Material sifariş əsasında istənilən rəngdə istehsal oluna bilər.

     

KOMPOZİT TOR DÖŞƏMƏLƏRİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

 • Korroziyaya qarşı davamlıdır
 • Yüksək kimyəvi davamlılığa malikdir
 • Yüksək yükgötürmə qabiliyyətindədir
 • Nisbətən aşağı çəkiyə malikdir
 • Asan və tez bir zaman ərzində quraşdırılır
 • Üzərində gəzmək və dayanmaq rahatdır
 • Zərbə qəbul etmə qabiliyyətinə malikdir
 • Səsboğucudur
 • Elektrik cərəyanını ötürmür
 • Sürüşgən deyil
 • Qığılcım yaratmır
 • Zərbəyə qarşı yüksək davamlılığa malikdir
 • Üzunömürlüdür
 • Aşağı termal ötürücülüyə malikdir
 • Yüksək termal stabilliyə malikdir
 • Ultrabənövşəi şüalanmaya qarşı davamlıdır
 • Higiyenikdir və bakterialara qarşı davamlıdır
 • Qida sənayesində istifadə oluna bilər
 • Daşınma xərcləri aşağıdır
 • Saxlanılması asandır
 • Asanlıqla mürəkkəb formalara uyğunlaşdırılır
 • Piqmentlə rənglənməsi mümkündür

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

 • Platformalar və piyada hərəkət zolaqları
 • Nəzarət qullələri
 • Pilləkan meydançaları
 • Minik trapları
 • Drenaj və kanalizasiya quyularının qapaqları
 • Sənayedə döşəmələr
 • Təhlükəli ərazilərin talvarlanması
 • Mətbəxlər

 

 

 

     
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.