PROFİLLƏR

 

 

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 

 

 
 

 
 
 az      en      ру 
 

 

 PULTRUZİON İNŞAAT PROFİLLƏRİ.

 

†††††††Kompozit profillər metal konstruksiyalar ilə yanaşı istifadə oluna bilər və ya onları əvəz edə bilər. Müasir dövrdə kompozit konstruksiyalar bir çox sənaye sahələrində geniş istifadə olunmaqdadır.


"Azkompozit"† ilk pultruziya avadanlığını 2011-ci ildə quraşdıraraq müxtəlif profil məhsullarının istehsalına başlamışdır.

 


Şüşə lifli kompozit profillərin bəzi üstünlükləri aşağıdakılardır:

  • Yüngül çəki Ч poladın çəkisinin ¼ -ni təşkil edir;
  • Korroziyaya qarşı davamlıdır;
  • Möhkəmdir;
  • Stabil ölçülərə malikdir;
  • Aşağı istilik ötürücülüyünə malikdir;
  • EMI/RFI dalğalarına maneə törətmir;
  • Asan emal və montaj edilir;
  • Praktiki olaraq texniki qulluq tələb etmir.

 

 

ŞÜŞƏ LİFİ İLƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLMİŞ KOMPOZİT PROFİLLƏRİN POLAD PROFİLLƏRLƏ MÜQAYİSƏLİ CƏDVƏLİ

 

 

 

 
 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.