ŞÜŞƏ LİFİ İLƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLMİŞ KOMPOZİT PROFİLLƏRİN POLAD PROFİLLƏRLƏ MÜQAYİSƏLİ CƏDVƏLİ.

 

ŞÜŞƏ LİFİ İLƏ MÖHKƏMLƏNDİRİLMİŞ KOMPOZİT VƏ STANDART POLAD PROFİLLƏRİN FORMALARINA GÖRƏ MEXANİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ CƏDVƏLİ.

 

 
 

 
 
 az      en      ру 
 

 

 PULTRUZİON İNŞAAT PROFİLLƏRİ.

Kompozit materiallar alüminium, polad və paslanmayan poladdan olan konstruksiyaları əvəz edə və ya onlarla yanaşı istifadə oluna bilər. Müasir dövrdə kompozit materiallardan qurulan konstruksiyalar öz tətbiq sahələri üzrə bir çox problemləri həll edir.

 


Matreialın bəzi üstünlükləri aşağıdakılardır:

 • Yüngül çəki poladdan 75% az çəkiyə malikdir
 • Korroziyaya qarşı davamlıdır
 • Möhkəmdir
 • Stabil ölçülərə malikdir
 • Zəif termik və elektrik ötürücülüyə malidir
 • EMI/RFI dalğalarına maneə törətmir
 • Asan emal və montaj edilir

 

 

 

Azkompozit MMC beynəlxalq və milli təhlükəsizlik standart-larına cavab verən kompozit nərdivan sistemlərinin istehsalını həyata keçirir.
Kompozit nərdivanlar yüksək keyfiyyətli qətranlardan, yanmaya və ultrabənövşəyi şüalanmaya qarşı qatqılardan istifadə etməklə, müxəlif rəng və formada hazırlanır.

 

Azkompozit MMC-də istehsal olunan kompozit yol kənarı məhdudlaşdırıcı-ları günün qaranlıq vaxtı yolun hərəkət hissəsinin kənarlarının asanlıqla görün-məsi üçün nəzərdə tutulur.
Yüksək keyfiyyətli məhdudlaşdırıcılar işıq əksetdiricisi ilə təchiz edilir və ASTM D 4956 standartının tələblərinə cavab verir.

 

Üsünlükləri:

 • Elastiklik
 • Ultrabənövşəi şüalanmaya qarşı davamlılıq
 • Asan quraşdırma
 • Uzunömürlülük
 • Aşağı texniqi qulluq xərcləri
 • Yüksək görünmə qabiliyyətib

 

 

 
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.