az      en      ру 
 

 

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

Kompozit çənlər öz materialı və dizaynına görə bir çox təyinat üzrə su və digər mayelərin saxlanıması üçün ən doğru seçimdir. Bu cür çənlər möhkəm struktura malikdir, korroziyaya qarşı davamlıdır, hermetikdir, yüngül çəkiyə malikdir, asanlıqla quraşdırılır və qiymət cəhətdən münasibdirlər. Bütün bu xüsusiyyətlər Azkompozit MMC tərəfindən layihələndirilən və istehsal olunan çənlərdə öz əksini tapır.
Saxlama çənlərinin materialları arasında seçim etdikdə, onu qeyd etmək olar ki, şüşə lifli kompozit çənlər həm daxildən, həm də xaricdən korroziyaya uğrama səbəbindən yaranan sızmaya qarşı ən uzunömürlü qorunmanı təklif edir.

  
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.