KOMPOZİT ÇƏNLƏR

 

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 
 
 

 
 
 az      en      ру 
 

 

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

Kompozit çənlər öz materialı və dizaynına görə bir çox təyinat üzrə su və digər mayelərin uzunmüddətli təhlükəsiz saxlanılması üçün əvəzedilməz seçimdir.
Bu cür maye saxlama sistemi möhkəm struktura malikdir, korroziyaya qarşı davamlıdır, hermetikdir, yüngül çəkiyə malikdir, asanlıqla quraşdırılır və qiymət cəhətdən əlverişlidir.


Bütün bu xüsusiyyətlər УAzkompozitФ tərəfindən layihələndirilən və istehsal olunan çənlərdə öz əksini tapır. †

 

 

  
 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.