az      en      ру 
 

  

KOMPOZİT BALIQÇILIQ ÇƏNLƏRİ


Azkompozit MMC şüşə lifli kompozit materialından istənilən formada və ölçüdə yüksək keyfiyyətli su təsərrüfatı çənlərinin layihələndirilməsini və istehsalını həyata keçirir. Balıq bəslədilməsi sahələri üçün çənlərin düzgün seçilməsi çox önəmlidir. Buna görə də, Müştərilərimiz çənlərin lazımı su dövriyyəsi, axına nəzarət imkanları və daxili səthinin hamarlığı kimi keyfiyyət göstəricilərinə əmin olaraq bizim çənlərə üstünlük verir.


Azkompozit balıqçılıq çənlərinin üstünlükləri:

  • Balıqların təhlükəsiz və sağlam bəslədilməsini təmin etmək üçün çənlər premium xammaldan hazırlanır
  • Müxtəlif ölçü və formaların seçimi mümkündür
  • Filtr çənləri, drenaj boruları, maili döşəmələr, kompozit dayaqların və s. quraşdırılması imkanı
  • Çənlər sahəyə istismara hazır vəziyyətdə çatdırılır.
  • Texniqi qulluq və təmir tələb etmədən xüsusi möhkəmliyi təmin edir

Dairəvi çənlərin standart diametrləri: DN1400, DN3200, DN5000. 

 

 

 

 


 
 
  © Copyright 2006 - 2019 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.