ŞMP BORULARIN BİRLƏŞMƏ NÖVLƏRİ. 

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT.

 

ŞMP BORULARIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ.

 

 
 
 az      en      ру 
 

 

ŞMP BORULARIN BİRLƏŞMƏ NÖVLƏRİ

У Azkompozit Ф ŞMP boruları və fitinqləri EPDM kipkəcli və ya kipkəcsiz müxtəlif birləşmə növlərindən istifadə etməklə bir biri ilə birləşdirilir . Birləşmələr ASTM D4161 standartının sərt tələblərinə cavab verir .

Elastomer rezin kipkəcli nippel - bilərzik və ya mufta birləşməsi
Əsasən təzyiqsiz boru xəttlərində istifadə olunur
Rezin kipkəcli və neylon kilidli birləşmə Adətən yüksək təzyiqli boru xəttlərində istifadə olunur
Laminasiyalı birləşmə üsulu Qapalı dövr edən sistemlərdə istifadə olunur .
Flanslı birləşmə Digər boru sistemləri ilə birləşmədə və ya xüsusi birləşmələrdə istifadə olunur .

 

 
 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.