BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

 

 

 

BORU MƏHSULLARI VƏ BORU XƏTTİNİN ELEMENTLƏRİ

KOMPOZİT ÇƏNLƏR

PROFİLLƏR

TOR DÖŞƏMƏLƏR

DAM ÖRTÜYÜ VƏ LÖVHƏLƏR

QUYU QAPAQLARI

NEFT MƏDƏNİ AVADANLIĞI

 
 

 
 
 az      en      ру 
 

 

FİTİNQLƏR VƏ DİGƏR BORU XƏTTİ ELEMENTLƏRİ

Şüşə lifli boruları digər materiallardan olan borulara birləşdirmək üçün УAzkompozitФ zavodu bütün növ üçlüklərin, dirsəklərin, reduktorların, o cümlədən müxtəlif forma və ölçüdə flansların istehsalını həyata keçirir.


Fitinqlərin hermetikliyini təmin etmək məqsədi ilə onlar keyfiyyət nəzarətindən keçmiş, istismara hazır borulardan kəsilərək əl ilə laminasiya üsulu ilə hazırlanır.
Müəssisədə DN400 Ц DN3000 diametrlərdə fitinqlər və digər boru elementləri istehsal olunur.

 

 

 

 

 

 
 
  © Copyright 2021 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.