KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT.

 

ŞMP BORULARIN ÜSTÜNLÜKLƏRİ.

 

 
 
 az      en      ру 
 

 

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT.

У Azkompozit Ф MMC yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal etmək məqsədi ilə İSO 9001 standartının tələblərinə cavab verən keyfiyyət sistemini tətbiq edir . Keyfiyyətə nəzarət testləri daxil olan bütün xammal və hazır məhsulun standartların sərt tələblərinə görə tam yoxlanılmasından ibarətdir.

Zavodda aşağıdakı yoxlama və sınaqlar aparılır:

Keyfiyyətə nəzarət göstəriciləri

Tələb və sınaq üzrə standartlar

Sınaq və yoxlamanın keçirilməsi

Borunun daxili və xarici səthinin görünüşü

ASTM D2563 100 %

Kostruktiv ölçülər

Qalınlıq

ASTM D3517

ASTM D3567

100 %

Uzunluq

Birləşmə elementlərinin ölçüləri

Bərkliyi, barkol üzrə

ASTM D2583 100 %

Hidrostatik sınaq, hermetikliyin yoxlanması

AWWA C-950

ASTM D3754

ASTM D3517

ASTM D1599

100% və ya sifarişçi ilə razılıq əsasında

Ağırlıq qüvvəsi tətbiq etməklə sərtliyin təyini

ASTM D2412 1%

Oxboyu dartılmaya qarşı müqavimət

ASTM D638 1%

Çevrəboyu dartılmaya qarşı müqavimət

ASTM D2290

ASTM D638

1%

Yanmada itkinin (qətran və şüşənin miqdarının) təyini

ASTM D2584 1%

Birləşmə kipliyinin yoxlanması

ASTM D4161 1%

 

 

 

 

 

 

 
  © Copyright 2006 - 2012 AZKOMPOZİT.  All Rights Reserved.